Nhập khẩu uỷ thác nguyên liệu

Sắp xếp:


Lyrica CR

Cung cấp thuốc chứng (thuốc gốc) Lyrica CR 165mg cho nghiên cứu tương đương sinh học Hoá Dược Việt (VPHARCHEM) Địa chỉ: 17A Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0906917175 Email: info@vpharchem.com

Triatec 5 mg

Cung cấp thuốc chứng (thuốc gốc) Triatec 5 mg - Triatec 10 mg cho nghiên cứu tương đương sinh học Hoá Dược Việt (VPHARCHEM) Địa chỉ: 17A Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0906917175 Email: info@vpharchem.com

Deroxat 20 mg

Cung cấp thuốc chứng (thuốc gốc) Deroxat 20 mg cho nghiên cứu tương đương sinh học Hoá Dược Việt (VPHARCHEM) Địa chỉ: 17A Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0906917175 Email: info@vpharchem.com

Vimovo 500/20mg

Cung cấp thuốc chứng (thuốc gốc) Vimovo 500/20mg cho nghiên cứu tương đương sinh học Hoá Dược Việt (VPHARCHEM) Địa chỉ: 17A Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0906917175 Email: info@vpharchem.com

Hiển thị 1 - 4 / 4 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng